roger casamajor

El Coronel Macià
Josep Maria Forn, 2007


Abel Folk, Marta Marco, Fèlix Pons, Roger Casamajor
, Molly Malcolm